04
Thu, Jun
12 New Articles

Roderick van Kwartel (53) maakt per 8 januari 2018 de overstap van Refineria Isla naar Refineria di Kòrsou (RdK), waar hij de functie van tweede directeur gaat vervullen.

Lokal

Willemstad – Met ingang van vandaag, 8 januari 2018 heeft het Land Curaçao in de hoedanigheid van enig aandeelhouder van Refineria di Kòrsou N.V. (RdK), Roderick van Kwartel benoemd tot tweede directeur bij de overheidsNV, die eigenaar is van de installaties van Refineria Isla.

In het kader van een onderzoek is de huidige directeur, José van den Wall-Arnemann, in december 2017 voor een periode van 2 maanden geschorst. Tot 7 januari 2018 heeft Norbert Chaclin, als lid van de Raad van Commissarissen, tijdelijk de bestuurstaken waargenomen. Echter, gezien de aanzienlijke belangen die op dit moment op het spel staan bij RdK in het Roderick van Kwartel dir refineria korsoulicht van de moderniseringsplannen van de Isla raffinaderij, is besloten tot de benoeming van een tweede directeur. De benoeming is om dezelfde reden niet van een tijdelijke aard.

De Raad van Commissarissen van RdK was door de aandeelhouder belast met de werving van een tweede directeur. Het criterium dat gehanteerd werd was - naast de vereiste kennis en kunde - bovenal een adequate attitude, waarbij besluitvaardigheid en daadkracht in de uitvoering van het beleid bij de RdK centraal staan, gekoppeld aan een hoge mate van integriteit.

Al deze kwaliteiten zijn ruimschoots aanwezig bij Roderick van Kwartel (53). De ingenieur, in 1987 in de Chemische Technologie afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, is sinds datzelfde jaar in dienst van Refineria Isla, waar hij zich in diverse functies in het gehele bedrijf verder bekwaamde en een solide expertise opbouwde waarmee hij op voorspoedige wijze carrière maakte.

Nadat hij de afgelopen twee jaar de functie van Hygiene, Safety and Environmental Control Manager had bekleed, was hij net per 1 januari 2018 gepromoveerd tot de bedrijfsleiding in de functie van Maintenance and Services Manager van Refineria Isla. Krap een week later maakt hij echter de overstap naar de functie van directeur van RdK.

Van hem wordt verwacht dat hij prioriteit verleent aan de drie speerpunten van het beleid van Refineria di Korsou. Op nummer één staat het zorgdragen voor de continuïteit van de raffinaderij tot en met het einde van het contract tussen Refineria Isla en huurder PDVSA per 31 december 2019. Minstens zo belangrijk is het zoeken en contracteren van een nieuwe partner, die technisch en financieel solide is maar die ook de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap actief naleeft.

Een dergelijke partner is onontbeerlijk om te kunnen beginnen met het moderniseringstraject van de raffinaderij en aldus te kunnen voldoen aan de geldende milieueisen op het gebied van zowel emissie als producten.

President commissaris Gilbert Martina heeft er samen met de overige leden van de Raad van Commissarissen het volste vertrouwen in dat Van Kwartel de juiste kandidaat is die invulling kan geven aan de speerpunten van bovengenoemd beleid.