19
Fri, Oct
13 New Articles

Lokal

Mevrouw de Voorzitter van de Algemene Conferentie,
Voorzitter van de Raad van Bestuur,
Mevrouw Directeur-Generaal,
Gediplomeerde Afgevaardigden,
Dames en Heren,

Mevrouw de Voorzitter, de regering van Curaçao feliciteert u dat u bent uitgekozen om voorzitterschap te dragen gedurende deze Algemene Conferentie. Hierbij feliciteren wij ook Nieuw-Caledonië, die nu het 11de geassocieerde lid van UNESCO is geworden.

Mevrouw de Voorzitter, de regering van Curaçao staat in solidariteit met de Caribische landen die zijn getroffen door orkanen Irma en Maria. Wees ervan overtuigd dat wij alle vertrouwen hebben in de kracht van de mensen in het Caribisch gebied. Waar mogelijk zal Curaçao ter ondersteuning een helpende hand bieden aan onze broers en zussen, zoals we in Sint-Maarten hebben gedaan.

Mevrouw de Voorzitter, we zijn trots om met u te delen dat Curaçao volgende maand op 4 december voor het 20ste jaar op de werelderfgoedlijst staat. Als reactie daarop zal de 3de Caribische Conferentie van “National Trusts and Preservation Societies” worden gehouden op 16 november tot 19 november in de werelderfgoed stad, Willemstad, de hoofdstad van ons eiland Curaçao.

Ander goed nieuws om te delen is dat vorige week tijdens de regionale vergadering van het “Memory of the World for Latin America and Caribbean Committee” (MOWLAC) in Curaçao, een gezamenlijke benoeming door Curaçao, St. Maarten en Suriname werd goedgekeurd: het documentaire erfgoed van de slaven in het Nederlands Caribisch gebied en hun afstammelingen (1831-1969).

Mevrouw de Voorzitter, als “Small Island Developing States” (SIDS) zijn we ons zeer bewust van het belang en de prioriteit van de implementatie van de SDG's en met name SDG 4 Quality Education.

We hebben goede vooruitgang geboekt met gratis eerlijk en kwalitatief primair en secundair onderwijs, wat leidde tot effectievere leerresultaten, maar dit moet worden herzien. Er gebeurt veel en de uitdagingen zijn veel, maar de bereidheid om de implementatie, monitoring en evaluatie van de SDG 4-Education 2030 agenda in het Caribisch gebied te ondersteunen, heeft onze volle aandacht.

Daarom zijn we verheugd dat, dankzij het partnerschap tussen de Caribische Ontwikkelingsbank, UNESCO en het Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning (IIEP), een Educatief Plan voor het Caribisch Centrum is opgericht in de Universiteit van de West-Indiës (UWI), ontworpen om steun te verlenen aan onderwijsinstellingen en landen over het Caribisch gebied.

We rekenen op deze voortgezette ondersteuning voor het onderwijs.
Als vervolg op het onderwerp onderwijs, ben ik blij om u te informeren dat we onlangs een UNESCO-leerstoel op duurzame watertechnologie en management aan de Universiteit van Curaçao hebben opgericht.
 
Mevrouw de Voorzitter, een andere zeer belangrijke aangelegenheid is klimaatverandering. We hebben onlangs de effecten gezien van de orkanen die onze zustereilanden, hun opleidingsprogramma's en hun tastbare erfenis genadeloos hebben beïnvloed. Daarom is het absoluut noodzakelijk om het een globale prioriteit te geven.

Mevrouw de Voorzitter, op het gebied van de cultuur, ben ik blij om te melden dat Curaçao vorig jaar het Verdrag van 2003 voor de bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van 2003 heeft geratificeerd, waardoor de ratificatie in het Koninkrijk der Nederlanden wordt voltooid. Via educatieve materialen bevorderen we bewustzijn, respect voor culturele diversiteit en menselijke creativiteit.

Mevrouw de Voorzitter, onze regering heeft voorrang gegeven aan internationale en lokale data over de geschiedenis van slaven op een duurzamere manier, door deze ook op te nemen in de activiteiten die worden gehouden ter herdenking van de slavenhandel en de overtocht van de Atlantische Oceaan.

Bovendien mevrouw de Voorzitter, jongeren en de participatie van jongeren in onze gemeenschap en de kansen die ontstaan voor hun deelname aan wereldfora is zeer essentieel. Daarom vragen wij u om de richting die het Jeugdforum heeft genomen, te heroverwegen, waarbij dit jaar deelname voor jong gekwalificeerde jongeren onmogelijk is geworden. De selectie van kandidaten moet teruggedraaid worden naar de handen van de landen.

Mevrouw de Voorzitter, ik ben verheugd u te informeren dat wij, vorig jaar op de vooravond van onze 5e verjaardag als geassocieerd lid, het verslag over het onderzoek van het medialandschap voor het clustergebied hebben afgerond, gepubliceerd en in aanwezigheid van de directeur en vertegenwoordiger van UNESCO voor het Caribisch gebied officieel hebben gelanceerd op Curaçao. We zijn dankbaar dat UNESCO ons heeft benaderd als de piloot voor het Caribisch gebied ter de beoordeling van Media Ontwikkeling in Curaçao, waarvoor we dankbaar zijn.

Tenslotte, mevrouw de Voorzitter, blijven we rekenen op de steun van UNESCO in het realiseren van zijn mandaat om te werken aan een cultuur van vrede door uitvoering van haar programma's en capaciteitsopbouw.
 
Masha danki, Thank you, muchas gracias, Hartelijk bedankt, Merci beaucoup