25
Tue, Feb
12 New Articles

Lokal

Willemstad- Op 13 februari 2017, hebben Curaçao Airport Holding (CAH) en C-MCC Development Group LLC een erfpachtovereenkomst getekend waarbij C-MCC een gebied van 67 hectare bij de luchthaven ter beschikking krijgt om te ontwikkelen tot een Multi Commodity Center voor Curaçao.

Het tekenen van de erfpachtovereenkomst is het resultaat van de MoU die CAH en C-MCC eerder in 2016 hebben getekend voor het ontwikkelen van een groot deel van de terreinen rondom de luchthaven.

CAH en C-MCC zijn op 23 februari 2016 overeengekomen dat C-MCC een veilige, goed gedocumenteerde en volledig gecontroleerde tax free trading zone gaat ontwikkelen waarbinnen leden met elkaar handeldrijven, het zogenaamde Curaçao Multi Commodity Center. Het Curaçao Multi Commodity Center zal worden opgezet naar analogie van het zeer succesvolle Dubai Multi Commodity Center. Er zal gestart worden met de fysieke handel in goud en andere waardevolle materialen, maar op termijn zullen ook andere goederen, zoals olie, gas, specerijen, staal, zout, koffie en andere goederen worden toegevoegd en wordt ook digitale handel mogelijk gemaakt.

De plannen van C- MCC passen volledig binnen het Airport City Masterplan van CAH en kan als het ware worden gezien als een van de vliegwielen voor de verdere ontwikkeling van de terreinen rond de luchthaven omdat het vele andere lokale en internationale bedrijven aantrekt. Tevens zorgt de ontwikkeling van de Multi Commodity Center voor Curaçao er daarnaast voor dat andere onderdelen van het masterplan (zoals de Sea Water Air Conditioning) op korte termijn ook haalbaar worden.

De Minister van Economische Ontwikkeling, dhr. Eugene Rhuggenaath is zeer tevreden over de ontwikkelingen die zich afspelen rondom de luchthaven van Curaçao. Het Curaçao Multi Commodity Center past goed bij de rol die Curaçao sinds mensenheugenis speelt op het gebied van handel, transport en logistiek en zal de nodige boost geven aan initiatieven zoals de Dutch Caribbean Securities Exhange en Blue Nap. Tevens vertalen de ontwikkelingen rondom het Curaçao Multi Commodity Center zich in een aanzienlijk aantal banen voor de lokale arbeidsmarkt, extra belastinginkomsten voor de overheid en een impuls voor het onderwijs. Daarnaast genereert deze nieuwe industrie veel internationale aandacht, wat niet alleen een positieve impuls zal geven aan het toerisme, maar ook leidt tot internationale erkenning en bekendheid aldus de Minister van Economische Ontwikkeling.

Op basis van een eerste inschatting zal in het kader van het project in de komende twintig jaar meer dan USD 900 miljoen worden geïnvesteerd. Volgens het businessplan worden ongeveer 11.000 directe banen gecreëerd bij C-MCC en de leden die zich hier komen vestigen. Op basis van beschikbare multipliers voor Curaçao, wordt de indirecte en ‘induced’ werkgelegenheid geschat op een 15.000. Hiermee is de potentie van het project voor Curaçao enorm.

Nu dat de erfpachtovereenkomst is getekend tussen CAH en C-MCC zullen de werkzaamheden in de komende periode worden gericht op het z.s.m. operationaliseren van het Curaçao Multi Commodity Center.WhatsApp Image 2017 02 13 at 1.19.17 PM