24
Sun, Sep
0 New Articles

Minister van VVRP, Mevrouw Suzy Camelia-Römer en direkteur Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P), Franklin Sluis en de heer Giovanni King, coördinator bij (BT&P), geven uitleg omtrent het “Smart Nation” concept en informatie over de Conferentie “Smart Nation: Curaçao, objectives beyond 2020”.

Lokal

Willemstad - Bureau Telecommunicatie en Post (het BT&P) organiseert ter gelegenheid van haar 20-jarig jubileum als multi-sectorale regulerende autoriteit op Curaçao, op 8 en 9 september 2016, de Conferentie en Expo:

thumbnail DSC 3147 2Smart Nation: Curaçao objectives beyond 2020. Deze Conferentie & Expo wordt gehouden in het Hilton Hotel.

Deze conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met de minister van VVRP, mevrouw Suzanne Camelia-Römer, welke minister eindverantwoordelijk is voor het nationale telecommunicatie-beleid.
Het BT&P beoogt ook een impuls te leveren aan een duurzame ontwikkeling van ons land. Dit moet passen binnen de dynamiek van globalisering. Het beleid dat hieruit voortvloeit is gebaseerd op het “Smart Nation” concept.  

Het “Smart Nation” concept
Het “Smart Nation” concept beoogt het faciliteren van de mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan een “smart” digitale economie en voor een verbeterde toegang tot kwalitatief hoogwaardige infrastructuren en data, aan bedrijven en aan de gemeenschap.

In dit kader speelt de overheid de rol van katalysator in de ontwikkeling van Curaçao tot een “Smart Nation”. Bij deze ontwikkeling gaat het in essentie om het efficiënte beheer en de optimale inzet van meervoudige ICT voorzieningen. Hierdoor wordt het mogelijk om de economische troeven van het land optimaal te benutten ten behoeve van vitale overheidsdomeinen.

In dit proces zijn informatieverzameling, informatieververwerking en informatie-analyse door middel van de strategische inzet van telecommunicatie en ICT cruciaal. Dit is een voorwaarde voor de realisatie van de kwaliteitsverbetering van het dagelijkse leven, en leidt tot kostenvermindering in het algemeen en de bevordering van een optimale interactie tussen enerzijds de overheidssector en anderzijds de private sector en de maatschappij.

Genoemd verbeteringsproces omvat het intensiveren van collectieve inspanningen van burgers, bedrijven en overheid en een investering in digitale infrastructuren, het vergroten van technologische kennis onder de bevolking en in het overheidsapparaat. Deze overheid dient snel te handelen op het gebied van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering om doelmatig en met daadkracht het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen van effectief bestuur.

Doel van de conferentie
Met de organisatie van de Conferentie en Expo: Smart Nation: Curaçao objectives beyond 2020, neemt het BT&P het initiatief om een plan van aanpak te formuleren om te komen tot een optimale benutting van het volledige potentieel op het gebied van technologie en ICT.

De conferentie heeft meer specifiek als doel:
•    Het creëren van draagvlak voor een intensieve samenwerking tussen alle stakeholders om een “Smart Nation” te realiseren
•    Het creëren van bewustwording over de huidige en toekomstige uitdagingen in het kader van digitale infrastructuur, ICT, toenemend dataverkeer en interconnectiviteit van apparatuur.
•    Het anticiperen op de voordelen die Curaçao kan behalen bij een strategische inzet van de technologische ontwikkelingen die zich wereldwijd manifesteren.

Doelgroep van de conferentie                                                            
Om het katalyserende effect van de conferentie te maximaliseren is de inzet van alle lokale stakeholders versterkt met internationale expertise. Zowel lokale als internationale deskundigen zullen hun visie formuleren over de wijze waarop een “smart” inzet van technologie, ICT en data het mogelijk maakt de voordelen van een “Smart Nation” volledig uit te buiten en toepasbaar te maken op Curaçao.

Onder de genodigden bevinden zich onder meer gezagsdragers uit binnen- en buitenland, parlementsleden, regulerende autoriteiten, de CTU (Caribbean Telecommunication Union), overheidsfunctionarissen, ondernemers uit de private sector, ICT-deskundigen, telecommunicatiebedrijven, “app”-ontwikkelaars en programmeurs en vertegenwoordigers uit alle beleidsdomeinen.

Programma
In het programma voor deze twee dagen zullen de volgende Expertise gebieden worden geadresseerd: ICT & e Government, Internet-of-Things, Digital Strategist, Smart City, e-Waste Management, Cyber crime, Business and data analytics, e-Government, Safe city, Space tourism, Digital Economy, Software & applications.

Sprekers
Zowel lokale als internationale sprekers zoals Allex Mollen, Bas Boorsma, Joe Weinman, Lex Wils, Jonelle Rene Jones, Professor Marco Gercke, Sylvannas Berkeley, Krishna Doll-Oedjaghir, Gary Schwartz en organisaties zoals IBM, Huawei en Microsoft zullen een presentatie geven.

Registratie
Nadere informatie en mogelijkheid tot registratie zijn te vinden op de website: www.btnpevents.org. Deelname kost voor deze twee dagen USD 150,--. Alle deelnemers worden verzocht zich in te schrijven via de website: www.btnpevents.org.