07
Tue, Feb
0 New Articles

Lokal

WILLEMSTAD - Op zondag 20 november viert het Kindermuseum de 'Internationale Dag van de Rechten van het Kind'. Op deze dag zijn er allerlei activiteiten in het museum om te herinneren en leren dat kinderen speciale rechten hebben.

Het Kindermuseum Curaçao viert, samen met Stichting de Cultuur Kameleon en de Lot’s Foundation, deze dag met een speciaal programma waarin Kinderrechten op een speelse manier onder de aandacht worden gebracht. We starten rond 13.00 met een voorstelling van Esmée Pieters. Vervolgens gaan de kinderen uiteen in verschillende workshops waar ze met kinderrechten aan de slag gaan met rap, stem en kunst. Ook is er een interactieve presentatie volwassenen over het kinderrechten door Yvonne Willemsen. Reserveren? childrensmuseumcuracao.org.

Deze dag is ook het startschot voor een onderwijsproject over kinderrechten voor groep 6,7 en 8. Wanneer een leerkracht zijn of haar klas heeft opgegeven, komt er een workshopdocent naar de school. Via een digitale les met daarin filmpjes en een quiz, leren de leerlingen het karakter ‘Lot’ kennen.

Meedoen? www.medialabcuracao.com.

Lot is een meisje met een Curaçaose vader en een Nederlandse moeder. Zij verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland als gevolg van de scheiding van haar ouders. Hierdoor heeft zij twee huizen. Zingen en dansen helpt haar overal doorheen en haar verhaal is het uitgangspunt voor een les over Kinderrechten. De leerlingen gaan ze in groepjes een rap maken over hun eigen visie op aspecten van het leven van Lot met gebruik van een echte microfoon! In de rap staat een Kinderrecht centraal. De leerlingen krijgen een werkblad en elke klas ontvangt een mooi boek over Lot, geschreven door Herman van Veen de oprichter van de Lot’s Foundation. De leerkracht ontvangt een handleiding, waarin staat hoe zij/hij deze les kan gebruiken bij het vak Burgerschap.

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Burgerschapsvorming brengt jongeren de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. Jongeren maken op deze manier op school kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.
KINDERRECHTEN TOP 10