21
Wed, Apr
0 New Articles

Lokal

KRALENDIJK / INGEZONDEN - ASOTEKO zet zich in voor erfpachtuitgifte zonder corruptie. In haar tweede rechtszaak vraagt ASOTEKO het Gerecht om getuigen te horen. De eerste zal zijn dhr. Etienne van der Horst.

Hij was 3 jaar lang hoofd van DROB. Hij weet precies wat er gebeurd is. Hij kan onder ede uitleggen waarom de overheid geen terreinen meer uitgeeft. Hij weet ook wat voor soort corruptie er heeft plaats gevonden. Daarom beginnen we met dhr. Van der Horst als eerste getuige. Onder leiding van dhr. Van der Horst heeft DROB in november 2019 een ‘Kadernota Grondbeleid’ aan de Eilandsraad aangeboden. Tot heden heeft de Eilandsraad de Nota nog NIET goedgekeurd. In de Nota staan goede en slechte voorstellen, maar de Eilandsraad moet weten wat ze willen. En waarom. Als de Raad dit niet weet, dan zijn ze incapabel.

Alles ligt lam op dit moment, omdat onze politici hun werk niet doen. ASOTEKO verzoekt de Raad de Kadernota te bestuderen, aan te geven wat veranderd moet worden en dan te stemmen. Doe uw werk!! De Kadernota geeft aan dat er 1180 op de Wachtlijst staan voor een terrein voor woningbouw. En 460 voor commercieel gebruik. Dit is een grof schandaal. Waarom laat de overheid meer dan 1600 burgers volkomen in de steek? Het wordt tijd dat er een regering komt die weet wat ze willen en die bereid is te werken! Op blz. 7 van de Kadernota staat dat geconstateerd moet worden ‘dat de huidige werkwijzen niet tot de gewenste resultaten leiden’.

Vervolgens worden hiervan voorbeelden gegeven, zoals onder meer: a) er zijn 1180 aanvragen voor woningbouwkavels en 480 voor bedrijfskavels; b) er wordt ongewenst gespeculeerd met gronden; c) er zijn ‘onduidelijke criteria’ bij het beoordelen van aanvragen (lees: willekeur). De Kadernota zegt het goed. Het huidige systeem werkt niet. Het systeem van erfpachtuitgifte is corrupt. Burgers hebben een kavel nodig om een huis op te bouwen. Maar de overheid zet geen kavels uit. De oplossing is simpel: De overheid dient NU 1500 nieuwe kavels uit te zetten. Dat kan binnen drie maanden. Daarna krijgt iedereen die aan de vereisten voldoet een kavel. De overheid heeft volstrekt gefaald. Ze nemen dit niet eens serieus. Daarom zeggen wij: WEG MET DEZE REGERING! ZE HEBBEN GENOEG TIJD GEHAD! LAAT EEN ANDER BC HET PROBEREN!

Alle documenten in deze zaak vindt men te: www.arcocarib.com. Klik op ‘Court Cases’, ga naar zaak no. 14. Ja, Stichting ‘Golden Meand Society’ heeft al 14 mensenrechtenzaken gevoerd.

De zaak werd op 16 dec. 2020 behandeld. Het Gerecht beslist op 27 jan. 2021 of getuigen mogen worden gehoord.