08
Sat, May
0 New Articles

Lokal

KRALENDIJK/ ORANSTAD/ THE BOTTOM - Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft deze week digitale gesprekken gevoerd met de bestuurscolleges van Bonaire en Saba en met de regeringscommissaris van Sint Eustatius en zijn plaatsvervangster.

Als gevolg van de reisbeperkingen konden de reguliere bezoeken aan de eilanden net als in juni geen doorgang vinden. Gesproken werd onder meer over de economische, financiële en sociale gevolgen van de corona-pandemie. Nederland heeft compensatie beschikbaar gesteld voor de daling van de inkomsten van de drie openbare lichamen.

Bonaire

Voor de begrotings- en verantwoordingscyclus van Bonaire is meer aandacht nodig. In het financieel beheer blijven verbeteringen uit. Het Cft drong er bij het bestuurscollege op aan deze alsnog en op korte termijn te realiseren en optimaal gebruik te maken van de ruime financiële middelen en de ambtelijke capaciteiten. Daarnaast dienen de vacatures voor sleutelfuncties in het ambtelijk apparaat zo spoedig mogelijk adequaat te worden ingevuld.

Het Cft drong opnieuw aan op verbeteringen bij de overheidsbedrijven. Deze verbeteringen betreffen de aansturing, het financieel beheer, het tijdig opmaken van jaarrekeningen en het invullen van vacatures in de raden van commissarissen.

De ingediende ontwerpbegroting van Bonaire voor het jaar 2021 is sluitend, mede door een onttrekking van 1,9 miljoen dollar uit de daarvoor bestemde algemene reserve. Het Cft heeft op 12 oktober geadviseerd bij deze ontwerpbegroting.

Sint Eustatius

Het Cft zal vanaf het begrotingsjaar 2021 weer een adviesrol vervullen bij de ontwerpbegroting van Sint Eustatius. In de bespreking van 27 oktober hebben de regeringscommissaris en zijn plaatsvervangster het Cft geïnformeerd over de inmiddels gerealiseerde voortgang op het terrein van financiën en over hun belangrijkste aandachtspunten voor het vervolg.

Saba

Met Saba is gesproken over de problemen die het bestuurscollege ondervindt bij het sluitend maken van de begroting. In het bijzonder werd door het bestuurscollege gewezen op de exploitatie- en onderhoudskosten van in de afgelopen jaren voor rekening van Nederland gerealiseerde fysieke publieke voorzieningen. De ontwerpbegroting van Saba voor het jaar 2021 is voor advisering bij het Cft ingediend.