20
Wed, Jan
0 New Articles

Lokal

KRALENDIJK - Ondanks het feit dat het bekend zou moeten zijn dat COVID gevaarlijk is voor iedereen, met name voor de kwetsbare mensen in de samenleving, zijn er in de afgelopen periode diverse meldingen binnengekomen van het overtreden van de bepalingen in de noodverordening.

De politie heeft een belangrijke taak in het handhaven van de veiligheid en de gezondheid in de samenleving. Wij nemen dat uiterst serieus en gaat na een melding zoveel mogelijk ter plaatse. Ook tijdens reguliere patrouilles heeft de politie diverse malen moeten ingrijpen om bezoekers van voornamelijk snacks/bars te attenderen op de noodverordening en de gevaren van het overtreden hiervan. Gezien het vaak daarbij om dezelfde locaties gaat, is conform de bestaande afspraken meerdere malen gekozen om het etablissement voor de desbetreffende avond te sluiten en de eigenaren/uitbaters nogmaals te wijzen op hun verantwoordelijkheden.

Het Korps Politie Caribisch Nederland legt deze meldingen en mutaties voor aan het Openbaar Lichaam Bonaire met het verzoek om, tegen deze locaties en de eigenaren/uitbaters, bestuurlijke maatregelen te treffen om zo verdere overtredingen en nalatigheid in de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te voorkomen. Het is immers niet fair en consequent naar de andere ondernemers die zich wel aan de regels houden.

Nogmaals doet het Korps Politie Caribisch Nederland een oproep aan de gehele maatschappij van Bonaire om zich te blijven houden aan de getroffen maatregelen in de noodverordening. De noodverordening is er om de gehele maatschappij van Bonaire zo veilig mogelijk te houden. Dit kan alleen als iedereen hier een steentje aan bijdraagt.