23
Sat, Jan
0 New Articles

Lokal

Kralendijk, 13 oktober 2020 – Volgens Daisy Coffie kunnen, in plaats van het verbieden van toeschouwers bij sportactiviteiten, dezelfde maatregelen in stadions toegepast worden die ook gelden bij religieuze samenkomsten, met name een maximum van 50% van het totale aantal toeschouwers die in het stadion kunnen.

Daisy Coffie: ‘Op de twee tribunes in het stadion van Kralendijk kunnen bijvoorbeeld in totaal 1200 mensen zitten. 50% daarvan is dus een maximum van 600 personen. De ervaring leert dat het aantal toeschouwers dat aanwezig is bij normale wedstrijden dit aantal niet te boven gaat en zelfs minder is. Ik ben er voorstander van dat het maximum aantal toeschouwers zelfs op 30% gesteld kan worden, wat een maximale aantal van 360 mensen inhoudt. De organisator van het sportevenement weet dan dat hij maximaal 360 entreekaartjes kan verkopen. En het houden van de sociale afstand is dan makkelijk te realiseren, door op de tribunes aan te geven waar men wel en waar men niet kan zitten om naar de wedstrijd te kijken. Ditzelfde systeem kan ook in bijvoorbeeld de La Sonrisa Ballpark aangewend worden.’

Voortbordurend op dit onderwerp heeft raadslid Daisy Coffie verder uitgelegd dat om opeenhoping van spelers bij de kleedkamers te voorkomen, het gebruik van de kleedkamers verboden kan worden. De spelers komen met hun uniform al aan naar het stadion en kleden zich na afloop thuis weer om. Voor wat betreft bar- en toiletbezoek, kan de organisator geïnstrueerd worden om een beperkt aantal mensen tegelijk naar het toilet te laten gaan. Er moet dan iemand aangesteld worden om dit te regelen. De organisator brengt de barservice – het liefst geen alcoholische dranken - tot bij de toeschouwers, zodat die niet naar de bar hoeven te lopen waardoor samenscholing voorkomen wordt. De personen die de drankjes rondbrengen zijn verplicht om een mondkapje te dragen en de toeschouwer hoeft niet van zijn plaats op te staan. Er kunnen ook dranghekken gebruikt worden, zodat de sociale afstand aan de bar wel gehouden moet worden.

Volgens Daisy Coffie kunnen met dergelijke maatregelen meerdere doelen bereikt worden, met name bescherming van elke bezoeker tegen het risico dat ze elkaar kunnen besmetten. Zo houden wij ook de recreatie gezond voor speler en toeschouwer, wat heel positief is voor de geestelijke gezondheid van onze mensen in deze tijden van stress. Een goede geestelijke gezondheid helpt immers ook de immunologische weerstand van onze mensen te bevorderen. Uitzending via electronische media, net zoals religieuze diensten uitgezonden worden, is een vorm van ontspanning voor degenen die thuis blijven, zelfs voor degenen die normaal gesproken geen aanhangers zijn van sport.

Tot slot heeft Daisy Coffie gesproken over sportscholen en fitnessclubs. ‘Ik ben van mening dat ook hier de maatregel te extreem is en geen ruimte overlaat voor de creativiteit van de ondernemers om het gebruik van hun faciliteit aan te passen aan de eisen van hygiëne en sociale afstand. Wij moeten niet vergeten dat wij het balans moeten zoeken tussen de genomen maatregelen en het doel dat zij dienen, zoals deze beschreven staan in de overwegingen van deze Noodverordening. Het doel is om het virus tegen te houden en als het er al is om de verspreiding ervan te beperken. Maar aan de andere moeten de maatregelen ons sociaal-economisch leven zo weinig mogelijk onderbreken.’