27
Fri, May
0 New Articles

Lokal

Kralendijk - Shuzelle Martha Pieter is beëdigd als de nieuwe griffier voor de Eilandsraad. In de vergadering van 7 juli 2020 heeft de Eilandsraad ingestemd met de aanstelling per 15 september 2020 van mevrouw Shuzelle Martha Pieter tot griffier van de Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Shuzelle Martha Pieter1 Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar, derhalve eindigend op 14 september 2021. Steven Cicilia heeft sinds 16 oktober 2019 de functie van griffier ad interim vervuld.

Shuzelle Martha Pieter3