21
Mon, Jun
14 New Articles

Lokal

Kralendijk - Twee repatrianten die naar Bonaire zijn teruggekeerd uit Peru en in quarantaine verblijven zijn positief getest op COVID-19. Deze repatrianten verblijven in een centrale quarantaine.

Conform het Draaiboek Repatriëring en het in-reisbeleid gaan alle repatrianten uit risicolanden in quarantaine op een centrale locatie. De repatrianten worden gemonitord op hun gezondheid tijdens het verblijf. Afgelopen zondag zijn twee repatrianten die verschijnselen en symptomen van COVID-19 vertoonden getest. Op maandagavond is het resultaat van de testen binnengekomen. Deze repatrianten zijn positief getest op COVID-19.

Het team van de dienst Publieke Gezondheid, die getraind is om bij positieve gevallen van COVID-19 te handelen, is onmiddellijk gestart met het bron- en contactonderzoek. Het bron- en contactonderzoek houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar waar de persoon de besmetting heeft kunnen oplopen, met wie de persoon in contact is geweest en wie de persoon heeft kunnen besmetten.

De dienst Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de begeleiding op deze centrale locatie (of bij positieve gevallen van COVID-19). Beide repatrianten zijn meerderjarig en beiden maken het naar omstandigheden goed. Hun gezondheid wordt nauw gemonitord terwijl het bron- en contactonderzoek loopt. De andere repatrianten zijn geïnformeerd en worden nauwlettend gemonitord op hun gezondheid.