24
Sun, Jan
0 New Articles

Lokal

Kralendijk - Het Bestuurscollege onderhoudt intensief contact met de organisaties die de belangen van het bedrijfsleven behartigen en overige stakeholders om zo alert mogelijk te kunnen reageren op negatieve effecten van de preventieve maatregelen die zijn genomen om het coronavirus weg te houden van Bonaire.

In vervolg op het overleg dat het Bestuurscollege vrijdag met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven heeft gevoerd zijn alle organisaties per brief uitgenodigd voor een tweede overlegronde, vandaag om 16.00 uur op het Bestuurskantoor. Het Bestuurscollege wil graag horen wat zij denken dat nodig is om de sociaal-economische gevolgen voor hun achterban te verzachten en daarmee banenverlies te voorkomen.

Het Bestuurscollege inventariseert op dit moment welke middelen uit de eigen begroting kunnen worden gereserveerd om het eiland zo schadevrij mogelijk door de periode te leiden waarin de inkomsten uit het toerisme zo goed als volledig wegvallen. Gelijktijdig wordt met de betrokken ministeries overlegd over een steunpakket dat is toegespitst op de BES-eilanden.

,,Het Bestuurscollege wenst samen met u de schouders te zetten onder de uitdaging die deze pandemie ons brengt. Wij streven ernaar om de werkgelegenheid in stand te houden door de continuïteit van de bedrijfsvoering van de ondernemingen van uw achterban te faciliteren en daarmee de koopkracht op Bonaire in stand te houden. Wij zijn ervan overtuigd dat we daarmee de juiste voorwaarden scheppen om ons allen voor te bereiden op de betere tijden die weer gaan komen", aldus de brief die gestuurd is aan Bonaire Bankers Association, Bonaire Business and Employers Association, Bonaire Hospitality Group, Bonaire Restaurant Association, BONHATA, USIBO, CURO, Kriabon, Makelaarsvereniging Bonaire, Vereniging Administratiekantoren en Belastingadviseurs, Vereniging Bonaire Importeurs en Supermarkten, Bonaire Explorers Association, Bonaire Arts & Crafts Association, Kamer van Koophandel en Tourism Corporation Bonaire.