24
Sun, Jan
0 New Articles

Lokal

WILLEMSTAD - Middels deze bericht Bureau Telecommunicatie en Post dat haar kantoor tot nader bericht gesloten zal zijn voor het publiek.

Aanvragen van machtigingen voor pleziervaartuigen en schepen kunnen elektronisch worden ingediend via het e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij verzoeken u onze website www.btnp.org te raadplegen, waarop u de verschillende aanvraagformulieren aantreft alsmede nadere informatie ter zake de bij de aanvraag behorende documenten. Het ingevulde formulier vergezeld van de benodigde bijlagen kan in gescande vorm verstuurd worden naar bovengenoemd e-mailadres.

In geval van aanvragen van overige machtigingen en concessies en voor informatie omtrent lopende aanvragen wordt u verzocht uw contactgegevens te sturen naar het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u zullen opnemen.
Gelieve er rekening mee te houden dat de behandeling van urgente aanvragen voorrang zal krijgen. De behandeltermijn van uw machtiging kan wellicht wat langer duren dan gebruikelijk is.

Bureau Telecommunicatie en Post zal de ontwikkelingen ter zake het Covid-19 (Corona) virus nauwlettend in de gaten blijven houden en zal u via de gebruikelijke kanalen informeren indien er sprake is van wijzigingen ten aanzien van het voorgaande.