17
Sun, Jan
0 New Articles

Lokal

KRALENDIJK - Zoals ik zojuist heb geïllustreerd, is het centrale thema van deze conferentie geen passieve ‘wat zal er van ons worden in de toekomst’, maar een actieve ‘welke toekomst willen we er samen van maken’.

Met andere woorden: hoe moet de Bonairiaanse gemeenschap er in 2030 uitzien? Een vraag die ons allemaal aangaat en ongetwijfeld hebben we hier allemaal onze eigen ideeën over. We willen niet met de stroom meegaan, wij willen creëren en zelf de stroom zijn.

Daarom ben ik blij dat de organisatie ervoor heeft gekozen om iedereen bij het creëren van het Masterplan Bonaire 2030 te betrekken. Deze aanpak is dezelfde als die we als Bestuurscollege hebben toegepast om het huidige bestuursprogramma te ontwikkelen en het heeft voor ons goed gewerkt.

De input die we ontvingen van alle sectoren van de gemeenschap bedroeg meer dan honderd bijdragen. Dit is ook de reden waarom de titel van het bestuursprogramma heel toepasselijk luidt: Van ons allemaal, door ons allemaal en voor ons allemaal. Hetzelfde concept zal ook van toepassing zijn op het masterplan dat zal aangeven hoe onze gedeelde toekomst eruit gaat zien. Samen gaan we een ontwerp maken van Bonaire in 2030.

Het leuke en ook uitdagende deel van deze fase is dat we ons niet hoeven in te houden. Je kan - en doe dat dan ook alsjeblieft – de komende dagen ‘out of the box’ denken. Laten we onszelf uitdagen en het maximale willen bereiken. In mijn geval zou ik bijvoorbeeld graag zien dat de armoede in Bonaire de komende tien jaar helemaal wordt weggewerkt. Ik wil graag een actievere en meer significante betrokkenheid en bijdrage van en meer voordeel voor onze lokale gemeenschap bij de huidige ontwikkeling van ons eiland. U denkt wellicht dat dit onbereikbare dromen zijn, maar ik zou mezelf niet als een goede gezaghebber beschouwen als ik er niet naar zou streven om armoede uit te roeien en meer participatie van de gemeenschap te bereiken.

Op mijn ideale Bonaire is welzijn belangrijker dan rijkdom. Ik zie economische rijkdom niet als een doel, maar eerder als een middel om het welzijn te verbeteren. Ik ben ondernemer geweest, dus ik besef dat geld verdienen noodzakelijk is om uw werknemers en uzelf een redelijk salaris te kunnen betalen en om herinvesteringen te doen.

Hetzelfde geldt voor ons als gemeenschap: samen moeten we genoeg verdienen om onderwijsfaciliteiten, gezondheidszorg, wegen enzovoorts te kunnen betalen. Dat is de realiteit waarin we leven. Welvaart wordt echter niet alleen gedefinieerd door geld, maar vooral door hoe we met elkaar en met ons eiland omgaan. Daarom moeten we ons afvragen: willen we een samenleving waarin iedereen zich ontwikkelt in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving?

Waar iedereen, ook de generaties die na ons komen, een gelijke kans heeft om gelukkig te zijn?
Waar we elkaar respectvol behandelen?
Waar het grotere goed niet ondergeschikt is aan persoonlijke belangen?
Waar wij zorgvuldig omgaan met onze natuur en ons milieu?
Waar wij onze Bonairiaanse normen en waarden hoog houden?
Waar wij onze eigen cultuur koesteren?
Waar wij elkaar accepteren zoals we zijn?
Waar wij voor onze kwetsbare medeburgers zorgen?
Waar wij elkaar niet naar beneden trekken, maar elkaar helpen groeien?
Waar politici en overheidsfunctionarissen zich ten dienste stellen van de gemeenschap?

Kortom, willen we een Bonaire waar we samen trots op kunnen zijn?

Wat ik probeer te vertellen is, durf je dromen de komende dagen te uiten. Sta niet toe dat je jezelf tegenhoudt door van tevoren te denken dat iets niet mogelijk is. Waar een wil is, is een weg of we creëren gewoon een weg. Beschouw dit masterplan dat we samen aan het creëren zijn als een opdracht aan bestuurders en politici om onze gedeelde droom waar te maken. Ik wil hierbij graag het woord ‘samen’ benadrukken, huntu, eenvoudigweg omdat wij verenigd sterk staan en verdeeld wij onze ondergang tegemoet gaan. Laat mij afsluiten met de organisatoren te feliciteren met het zeer interessante programma dat ze hebben samengesteld. Ze zijn erin geslaagd een reeks van sprekers bij elkaar te brengen die hun fascinerende verhalen met ons gaan delen. Ik ben ervan overtuigd dat wij drie inspirerende dagen tegemoet kunnen zien.

Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht en wens u een paar inspirerende dagen toe.