16
Sun, Dec
0 New Articles

Lokal

KRALENDIJK – Op maandag 1 januari heeft gedeputeerde Edsel Cecilia een fruitmand, op een later datum volgt ook nog een plakkaat, aan Juliana Leoneta overhandigd. Dit vond plaats bij de ‘Kas di Kuido’ van Mariadal, waar Juliana al langere tijd verblijft.

rekonosimentu pa Juiana LeonetaDe overhandiging heeft te maken met de inspanningen die Juliana Leoneta zo’n 8 jaar lang heeft verricht om de Maskarada-traditie levend te houden op Bonaire.

Traditiegetrouw is afgelopen maandag de Maskarada de straat opgegaan. Deze keer is Fundashon Nawati met een nieuwe groep gekomen. Na het gebruikelijke bezoek bij de gezaghebber thuis is de Maskarada-groep vervolgens naar de Kas di Kuido gegaan voor het bezoek dat ze elk jaar bij de ouderen afleggen.

Dit jaar was het heel bijzonder, omdat ze tijd hebben uitgetrokken om speciale aandacht te besteden aan een bewoonster van de Kas di Kuido die in het verleden veel heeft betekend voor het voortbestaan van de Maskarada. Het gaat om Juliana Leoneta-Silberie, een mevrouw die ongeveer 30 jaar geleden de organisator was van de enige Maskarada-groep.

Bòi Antoin vertelde, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Fundashon Históriko Kultural Boneriano – FuHiKuBo (Stichting Bonairiaanse Geschiedenis en Cultuur), hoe op gegeven moment Chitu Martijn, die betrokken was bij de organisatie van de Maskarada in Nort’i Saliña, Juliana benaderde met het verzoek om het organiseren van de jaarlijkse Maskarada- viering op zich te nemen.

Juliana: ‘Ik wist helemaal niets af van Maskarada. Ik heb de meeste tijd op Curaçao gewoond. Maar ik kon wel organiseren. Zo werd ik de leidster van de Maskarada-groep. De Maskarada-leden kleedden zich bij mij thuis om. Wij hadden ook activiteiten buiten de Maskarada-tijd om, waarbij wij jaarlijks een Maskarada-moeder en –vader kozen op moeder- en vaderdag.’

Timoteo Silberie, hoofd van de SKAL, had lovende woorden voor de inspanningen die ze heeft geleverd om de Maskarada levend te helpen houden gedurende een aantal jaren. Ook heeft Silberie het belang van de Maskarada-viering benadrukt als onderdeel van de culturele agenda van Bonaire.

Ook gedeputeerde Cecilia heeft de werkzaamheden toegejuicht die Juliana Leoneta heeft verricht voor de Maskarada. Juliana voerde zelf ook het woord en ze was zichtbaar geëmotioneerd door de aandacht die ze kreeg.