23
Sat, Jan
0 New Articles

Lokal

Kralendijk – Vandaag kwam het rampenteam bijeen voor een evaluatie omtrent de hoge golfinslag gisteren aan de westkust van Bonaire. Na de enorme weerswijziging is er schade vastgesteld aan eigendommen van verschillende kustbewoners.

thumbnail DSC 6360Tijdens de evaluatie vanochtend is geconstateerd dat veel inwoners van kustwoningen, appartementen en ook hotels aan de kust vanaf Playa Pariba tot aan Punt Vierkant dankzij de hoge golfinslag enorme wateroverlast hebben ervaren. Er zijn geen rapportages ontvangen van enige persoonlijke schade.

Gisteren heeft de gezaghebber gebaseerd op artikel 179 van het WolBes een noodverordening afgegeven. Voor de veiligheid van de bewoners aan de zuidkust was het noodzakelijk om hun te evacueren. Dit verliep zonder uitoefening van enige druk. De bewoners konden op eigen risico beslissen om te vertrekken of blijven. Enkelen hebben ervoor gekozen om elders te gaan en anderen hebben besloten toch thuis te blijven. Evacuatie bracht met zich mee dat er een opvanglocatie moest worden ingericht. De opvanglocatie was de sporthal Jorge Nicolaas. Hier waren echter geen aanmeldingen. Medewerkers van het Rode Kruis en de dienst Samenleving & Zorg waren belast met de hulpverlening op de opvanglocatie. Er kan worden gesteld dat vanochtend en gisteravond relatief rustig zonder enige incidenten zijn verlopen.

De huidige weersituatie is op enkele kustplekken na een stuk rustiger. Vandaag zijn alle kustbewoners druk bezig met het houden van een grote schoonmaak. Aangezien we ons nog in het orkaanseizoen bevinden zal het rampenteam deze weersituatie nauwlettend in het oog houden.

Bonhata heeft ons geïnformeerd dat er door de hoge golfinslag bij verschillende hotels voorwerpen in de zee terecht zijn gekomen. Deze voorwerpen drijven nu ergens op zee rond en liggen deels op de zeebodem. Het Openbaar Lichaam Bonaire adviseert iedereen hier rekening mee te houden tijdens het beoefenen van een watersport of andere activiteiten op zee.